Közösségi oldal

2019-11-29

"Először is a test azon megnyilvánulásait (presencia) kell elengednünk, melyeket a külsőleges érzékek révén fogunk fel abban az esetben is, ha természetfeletti módon nyilvánulnak meg, legyen az fényesség, valamely szent, hallott szó, muzsika va...

2019-11-25

"Mindent összevetve tehát a szent két dolgot tanít számunkra, mikor az isteni sötétség (divinas tinieblas) sugarainak magasába vitetünk: először is szükséges, hogy hátrahagyjunk minden érzéket és az értelmet, vagyis az érzékek általi felfogást...

2019-11-22

Beszél: Kocsi Lajos, Alácsi Ervin János

Részletes információ: https://www.sursum.hu/bellarmin-a-het-igerol

2019-11-21

"A negatív módon elért elfátyolozott szemlélődést (contemplación negativa y oscura) Szent Dénes misztikus teológiának nevezi, melyet a következőképpen ír körül: az elme képességei kizárásának alkalmazása Isten megismerésének az egyik legmagasab...

2019-11-19

Beszél: Alácsi Ervin János

Részletes információ:

https://www.sursum.hu/bellarmin-a-het-igerol

2019-11-15

"Szent Dénes és más szentek tanítása szerint a szemlélődésnek és Isten megismerésének is kétféle módja létezik. Az egyik az állító mód (por afirmación), midőn Istent a teremtmények tökéletes oldalával azonosítjuk; tekintetünk elé véve például I...

2019-11-13

"A szemlélődésnek (contemplación) két módja ismeretes: természetes és természetfeletti.

A természetes (natural) szemlélődés az értelem (inteligencia)</