Közösségi oldal

2017-11-27

„A mesterségek isteni archetípusokra való vonatkoztatása mindazok számára, akik gyakorolják azokat, nemcsak azt teszi lehetővé, hogy munkájukat Istennek »ajánlják« ‒ ami magától értetődik ‒, hanem hogy azt egész lényegéig »megszenteljék«, köszö...

2017-10-26

Jean Hani számos könyv szerzője, így például a Les métiers de Dieu [magyar nyelven: Isten mesterségei. Gödöllő, 2017, Sursum Kiadó ‒ a szerk.], a Le symbolisme du temple chrétien (A keresztény templom szimbolikája), a La divine liturgie (Az ist...

2017-10-18

Kiváló munkatársunk legújabb könyvének [Jean Hani: Mythes, rites et symboles. Les chemines de l’invisible. Párizs, 1992, Guy Trédaniel, 361 o. ‒ A szerk.] megjelenése alkalmat ad arra, hogy bemutassuk munkásságát.  Valóban ideje lenne, hogy tis...

2017-7-25

Jean Hani Isten mesterségei című könyvében a szellemi tekintéllyel, illetve a papi és tanítói funkcióval összefüggésben két mesterség szimbolizmusát tárgyalja: az írásét és az orvoslásét.

Az írás szakrális jellege a beszéddel való szoros kapcsol...

2017-7-05

  

„Eredetét tekintve minden nyelv szakrális, mert alkotóeleme, a beszéd vagy szó csupán erőtlenné vált formája a primordiális beszédnek, az isteni Igének, mely a teremtő aktus közvetlen forrása: „És Isten szólt: »Legyen világosság!«” (Ter...

2017-6-17

A munka szó hallatán általában egy olyan tevékenység képzete ötlik fel bennünk, amit pusztán kényszerből végzünk, ami elrabolja időnket és leköti erőinket, s ha nem is jár mindig fáradsággal és nyűggel, mindenesetre elfordít minket a szellemi é...

Please reload

  • Facebook - White Circle