Közösségi oldal

2020-1-08

Tisztelt olvasóink!

Keresztes Szent János Istenismeret és Istenszerelem című könyvének aloldalán olvasható és letölthető Szepesi Edit írása a mű szerzőiségének kérdéséről.

Sursum Kiadó

2019-12-19

"Az egyesítő út (vía unitiva) végcélja a lélek Istennel való tökéletes egyesülésében áll. Ahhoz, hogy megértsük ezen egyesülés (unión) természetét, s azt, hogy miként értelmezzük a célját, meg kell jegyeznünk, nem arról a természetes egyesülésr...

2019-12-12

"(...) a keresztény hit nem elégszik meg Isten puszta megismerésével, amint azt korunkban egynémely hitehagyó véli, hanem az ember számára a hit világosságát és tetteit (obras) rendeli, mert ezek nélkül a hit halott, s legfőképpen minden tettek...

2019-12-05

Ami az akaratot illeti, bizonyosak lehetünk abban, hogy mivel a lélek képességei közül a legmagasabb helyet foglalja el, aki ezen utat járja, annak különös tekintettel szükséges megtisztítania és lemeztelenítenie. Főképpen négy dologtól kell le...

2019-11-29

"Először is a test azon megnyilvánulásait (presencia) kell elengednünk, melyeket a külsőleges érzékek révén fogunk fel abban az esetben is, ha természetfeletti módon nyilvánulnak meg, legyen az fényesség, valamely szent, hallott szó, muzsika va...

2019-11-25

"Mindent összevetve tehát a szent két dolgot tanít számunkra, mikor az isteni sötétség (divinas tinieblas) sugarainak magasába vitetünk: először is szükséges, hogy hátrahagyjunk minden érzéket és az értelmet, vagyis az érzékek általi felfogást...

2019-11-21

"A negatív módon elért elfátyolozott szemlélődést (contemplación negativa y oscura) Szent Dénes misztikus teológiának nevezi, melyet a következőképpen ír körül: az elme képességei kizárásának alkalmazása Isten megismerésének az egyik legmagasab...