Közösségi oldal

2019-11-19

Beszél: Alácsi Ervin János

Részletes információ:

https://www.sursum.hu/bellarmin-a-het-igerol

2019-11-15

"Szent Dénes és más szentek tanítása szerint a szemlélődésnek és Isten megismerésének is kétféle módja létezik. Az egyik az állító mód (por afirmación), midőn Istent a teremtmények tökéletes oldalával azonosítjuk; tekintetünk elé véve például I...

2019-11-13

"A szemlélődésnek (contemplación) két módja ismeretes: természetes és természetfeletti.

A természetes (natural) szemlélődés az értelem (inteligencia) egyszerű belátása, melynek birtokába a lélek (alma) minden buzgalom és elővigyázat nélkül jut,...

2017-7-19

Marco Pallis A cselekvő életről című tanulmányában az emberi létezés két lényegi területét vagy dimenzióját különbözteti meg: a kontemplatív életet és a cselekvő életet. Noha az ember szellemi kibontakozásához mindkettő művelése elengedhetetlen...