top of page

Sursum Füzetek ‒ A cselekvő életről


Kiadónk egyik fő célja, hogy a szellemi életben elvi vagy gyakorlati jelentőséggel bíró kérdés- és problémakörök átgondolására, körüljárására, sokoldalú és részletekbe menő tanulmányozására ösztönözzük az olvasókat. Ennek érdekében indítottuk el a Sursum Füzetek kiadványsorozatot. A sorozat egyes kötetei egy adott téma alapkérdéseit vázolják fel, egy vagy több rövidebb terjedelmű tanulmányon keresztül, szorosan kapcsolódva a kiadó által aktuálisan megjelentetett nagyobb ívű művekhez.


Az első kötet a cselekvő élet kérdéskörével foglalkozik (kiegészítve, illetve más szempontból megvilágítva azt, amiről Jean Hani ír Isten mesterségei című könyvében). A kiadvány Marco Pallis, Brian Keeble és Ananda K. Coomaraswamy egy-egy tanulmányát foglalja magába. A címadó tanulmány (Marco Pallis: A cselekvő életről ‒ illetve arról, hogy mi az, s mi nem) a cselekvés alapvető mibenlétét és sajátosságait vizsgálja, elsősorban a kontemplatív élet viszonylatában, illetve abból a szempontból, hogy milyen módon és milyen mértékig válhat a cselekvés a szellemi törekvést támogató eszközzé. Marco Pallis írását Brian Keeble tanulmánya követi (A munka és a szent), mely a szorosabb értelemben vett munkával foglalkozik. A Szerző a test-lélek-szellem hármas egységén alapuló „spirituális antropológiából” kiindulva rávilágít a munka és az ember spirituális természete közötti bensőséges viszonyra, illetve ‒ természetesen a teljesség igénye nélkül ‒ említést tesz azokról a belső és külső feltételekről, amelyek lehetővé tennék (és egykor valóban lehetővé is tették), hogy az ember munkája révén és munkáján keresztül „átlényegüljön”, vagyis felemelkedjen „azon értékek és értelmek szintjére, amelyek meghaladják a fizikai élet tevékenységeit”. A kötetet A. K. Coomaraswamy rövid és lényegre törő írása zárja (Quod factum est in ipso vita erat), amely a „két elme” vagy „értelem” tradicionális tanítását mutatja be, keleti és nyugati források alapján.


A kiadványt elsősorban azoknak ajánljuk, akik bepillantást szeretnénk nyerni a „cselekvő élet” mibenlétével kapcsolatos tradicionális felfogás teoretikus alapjaiba.

bottom of page