top of page
Bellarmin-borito-page-001_edited.jpg

BELLARMIN SZENT RÓBERT:
A HÉT IGÉRŐL,
melyet Krisztus a kereszten kimondott
2., javított kiadás

Fordította: Alácsi Ervin János
Kiadó: Sursum kiadó, Gödöllő, 2022
Oldalszám: 270 oldal
Típus: keménytáblás, kétszínnyomásos
ISBN: 978-615-81272-5-7

Ár: 4 800 Ft

Bellarmin Szent Róbert (1542–1621) jezsuita szerzetes, bíboros, egyháztanító jelen munkája a keresztrefeszített Krisztus utolsó hét igéjére alapozott lelkigyakorlatos elmélkedés. „E könyvben – írja – megpróbáltam kifejteni a Keresztrefeszített tündöklő erényeit, melyek minden hívőnek meglehetősen hasznosak, míg azoknak, akik a kereszt önmegtagadását intézményes követelményként követik, kifejezetten szükségesek.” A katolikus teológia, spiritualitás és elmélkedő irodalom ezen alapvető jelentőségű műve Jézus Krisztusnak az emberi élet végső és legfontosabb kérdéseivel kapcsolatos tanításait fejti ki, örök példaként tárva elénk személyét, tetteiben és szavaiban megmutatkozó jellemét is.

 

A bíboros egy több évszázados lelkiségi hagyományba helyezte magát, amikor elmélkedéséhez Krisztus utolsó hét igéjét vette alapul, valamint a Megváltó kínszenvedésének ragyogó példáját és a jó halál kegyelmét, pontosabban a boldog végre való üdvös előkészületet gondolatilag egybefűzte.

 

Könyvében az isteni Mester életpéldáját, erényeit, tanításait – mint a legfőbb eszményt minden keresztény számára – csodálatraméltó felkészültséggel, elmélyült tudással, magával ragadó és közérthető nyelven foglalja össze, felmutatva soha nem múló aktualitását. Műve kimeríthetetlen erőforrás, üdvös elmélkedésre és cselekedetekre buzdító tanításgyűjtemény mindenki számára, aki az örök boldogság üdvösségben való eléréséért tenni kíván.

 

A kilenc nyelven közel negyven kiadást megért könyv először olvasható magyar nyelven Alácsi Ervin János fordításában és bevezetőjével.

BEVEZETÉS
(Alácsi Ervin János)
TARTALOMJEGYZÉK

„Azon törvén a fejem, hogy mit válasszak leginkább, ami engem fölkészít a jó halálra, felebarátaimnak pedig segítséget nyújt a helyes életvitelhez, eszembe jutott Urunk halála, illetve az a hét nagyon rövid, de annál jelentőségteljesebb mondatból álló utolsó beszéd, melyet a világ Megváltója az egész emberi nemhez intézett a keresztről, mint valami magasra emelt trónusról. Valójában ebben a beszédben, vagyis ebben a hét igében minden benne van, amiről a mi Urunk azt mondotta: »Íme, fölmegyünk Jeruzsálembe, és beteljesedik minden, amit a próféták az Emberfiáról megírtak.« (Lk 8,31)"

bottom of page