top of page

„Fölfele szólítja őt
létének kezdete.”

(Seneca)

Kiadónk célja olyan művek megjelentetése, amelyek a jóakaratú emberek számára részint inspirációs forrásul szolgálnak, részint doktrinális vagy gyakorlati útmutatást adnak ahhoz, hogy szemléletüket és életüket minél inkább felfelé, az ember és a világ emberen és világon túli lényegére irányítsák.

 

Sursum, annyi mint: ’felfelé’. E kifejezés egy irányt, irányulást jelöl ‒ szándékot arra, hogy az „odafenn valókat” az élet minden területén normává és mintává tegyük, illetve e valóságokhoz saját lényünk átalakításán és meghaladásán keresztül felemelkedjünk.

 

A felemelkedéshez olyan tudásra van szükség, amelytől „a lélek szárnyakat növeszt”. E tudást az originális vallási és metafizikai tanítások közvetítik számunkra. Elmélyült, alapokig hatoló és részletekbe menő megismerésük tehát döntő jelentőségű ‒ azonban önmagában nem elegendő. Dogmatikus ismereteinket csak a valódi hit elevenítheti meg, vagy más szóval, azon intenzív lélekállapot, szemléletmód és hozzáállás, amelyben a transzcendencia nem absztrakt logikai elv, nem is pusztán homályos remény, valami idegen és távoli elhalványult emlékképe, hanem élő és mindig jelenlévő valóság ‒ misztérium, amely közvetlenül érint minket, és saját létünk legmélyebb alapjaival kapcsolatos.

 

E két alapelv ‒ a transzcendencia és az immanencia, a metafizika és a szellem, a hagyományhűség és az absztrakcióktól mentes közvetlenség ‒ egyensúlya és egysége az, amelyet kiadói tevékenységünk során szem előtt tartunk.

Sursum Kiadó
Fenntartó: Arotér Könyvkiadó Bt.
Kiadóvezető: Laki Zoltán
Munkatársak: Kocsi Lajos, Rády Sándor Zsolt, Horváth Róbert, Murányi Tibor,
Umenhoffer István, Németh Bálint, Sántha Dávid, Nagy László, Stamler Ábel, Horváth Balázs, Répási Zsolt 
 
 
„Add meg kegyelmed, Urunk,
lelkesítsd és támogasd tetteinket mindvégig,
hogy minden művünk
Benned találhassa meg Forrását,
és Tőled kapja meg beteljesedését.”

bottom of page