top of page
SFIVborito.jpg

Marc-Henri Deroche - Akinori Yasuda

Ian A. Baker

MEGISMERÉS ÉS TESTISÉG A DZOGCSENBEN

„mily csodás! A nagy jelenlét e végtelen tere a hatalmas Buddhaként időzik, akit nem zavart meg az egyetemes valóság változhatatlan teste.”

01.jpg

TATHĀGATAGARBHA-SŪTRA

A bennünk rejlő buddha

„Amíg a világ üdvére cselekvő tathāgata magzati állapotban van bennük, egyetlen lény sem ismeri a valódi természetét. Ezért ne véljétek magatokat alacsonyrendűnek!”

Sursum-JS-borito-B1.jpg

JOHN SAWARD:

ÉDES ÉS ÁLDOTT HAZA

A mennyország keresztény reménye

„A mennyország az a cél, amelyre a szerzetesnek, sőt igazából minden kereszténynek a remény által megerősített akarata irányul.”

Bellarmin-ArsM-borito-web.jpg

BELLARMIN SZENT RÓBERT:

A JÓ HALÁL MESTERSÉGÉRŐL

„MAGATOK IS JÓ TUDJÁTOK, HOGY AZ ÚR NAPJA, MINT ÉJJEL A TOLVAJ, ÚGY JÖN EL. (...)
AZÉRT NE ALUDJUNK, MINT EGYEBEK, HANEM ÉBEREK ÉS JÓZANOK LEGYÜNK.”

slide-nagykep.jpg

SWAMI LAKSHMAN JOO:

KASMÍRI SAIVIZMUS

Legfőbb titkok

„(…) az egész világegyetemet Isten, az Úr Śiva teremtette, saját természetével egyként, nem pedig attól különbözőként. Önmagában teremtette, mint önnön fenséges akaratának tükörképét. A világmindenség létrejötte ennek a tükröződésnek az eredménye.”

Alexis_Sanderson_-_borító_-_Sursum_-_2

ALEXIS SANDERSON:

KASMÍR HAGYOMÁNYAI

Két tanulmány

„(...) a Kālī-önvaló tantrikus híve (...) úgy ragadta meg tudatosságát, mint ami kivetíti önmagát, hogy oly módon jelenjen meg, mintha másvalami lenne: egy önmagától különböző valóság, mely szemben áll vele és meghatározza, s ugyanazzal a mozdulattal megnyilvánítja a tisztaság erőtlen útját követők előíró jellegű metafizikai rendszereit (...).”

Bellarmin-borito-page-001_edited.jpg

BELLARMIN SZENT RÓBERT:

A HÉT IGÉRŐL,

melyet Krisztus a kereszten kimondott

„...hogy föl tudjátok fogni az összes szenttel együtt, hogy mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység."

web-Cruz-cmyk.jpg

KERESZTES SZENT JÁNOS:

ISTENISMERET ÉS ISTENSZERELEM

A Misztikus Doktornak tulajdonított rövid értekezés

„A misztika építi a lélek házát, részeit egybeköti, isteni tűzzel lelkesíti át, gyarapítja, a Szentírás pedig ezen okból nevezi a valódi bölcsesség és megismerés vizének, s a szentek tudományának..."

J_S_Eriugena-Borito.jpg

IOHANNES SCOTUS ERIUGENA:

A SZELLEM SASMADARÁNAK HANGJA

Homília Szent János evangéliumának prológusához

„A szellem sasmadarának hangja zeng az Egyház füleiben. Bárcsak külső érzékeink magukba fogadnák a tünékeny hangot, a belső lélek pedig behatolna rejtett értelmébe!

STHANESHWAR TIMALSINA 

MARK S. G. DYCZKOWSKI:

TUDAT ÉS ÉNSÉG

néhány nem-dualista indiai hagyományban

„Lassan az individualizmus korszaka is véget ér, a felbomlás korszaka áll küszöbön, ha ugyan már át nem lépte. Nem csupán ennek elkerülése (ami lehetetlen), vagy az említett hagyományok bölcsessége miatt foglalkozunk a tudattal és az énséggel, hanem mert valóban a »miénk«. Az egyetlen, ami lényegében elvehetetlen – ha hosszú is az út a tudat és az én azonos teljességének helyes belátásáig.

JEAN HANI: ISTEN MESTERSÉGEI

Bevezetés a munka spiritualitásába

„A mesterségek isteni archetípusokra való vonatkoztatása mindazok számára, akik gyakorolják azokat, nemcsak azt teszi lehetővé, hogy munkájukat Istennek »ajánlják« – ami magától értetődik –, hanem hogy azt egész lényegéig »megszenteljék«, köszönhetően a szimbólumoknak, amelyek a mesterséget az archetípusából eredő spirituális befolyással ruházzák fel.”

M. PALLIS  B. KEEBLE  

A. K. COOMARASWAMY:

A CSELEKVŐ ÉLETRŐL

„Nagymértékben elköteleződtünk a cselekvő élet mellett, legalábbis szándékunk szerint, s ebből  következően  közvetlen és praktikus jelentőséggel bír, hogy feltárjunk valamit a természetéből, tájékozódjunk ama feltételek felől, amelyek irányítják, és ami talán mindennél fontosabb, hogy felismerjük korlátait (...).”

KÖNYVEK, FÜZETEK

bottom of page