top of page
Sursum-JS-borito-B1.jpg

JOHN SAWARD:
ÉDES ÉS ÁLDOTT HAZA.
A mennyország keresztény reménye 

Fordította: Alácsi Ervin János
Kiadó: Sursum kiadó, Gödöllő, 2023
Oldalszám: 248 oldal
Típus: keménytáblás
Képmelléklet: 
A Szent Szűz megkoronázása
(Enguerrand Quarton, 1454 körül)
ISBN: 978-615-81272-7-1

Ár: 5 400 Ft

Ahogy John Saward írja, a mennyország az a cél, amelyre minden kereszténynek a remény által megerősített akarata irányul. A neves kortárs teológus e könyvben kísérletet tesz arra, hogy átfogóan bemutassa a katolikus egyház hagyományos tanítását „édes és áldott hazánkról”. Elmélkedésének keretét a Szent Szűz megkoronázásának oltárképe adja – melyet Enguerrand Quarton festett 1453-ban –, valamint a szent atyák és a skolasztikus teológusok, különösen Aquinói Szent Tamás és Karthauzi Dénes művei. Saward számos idézet, magyarázat és példa segítségével vezeti végig az olvasót a mennyország teológiáján. Közérthetően és megkapó stílusban tárja fel titokzatos mélységeit, elkerülve a személyes érzelgősséget vagy a száraz tudományosságot. Arra buzdít, hogy értsük, és értésünk által még inkább keressük Isten országát, s igyekezzünk gondolatainkkal, vágyainkkal már most, a földi élet zarándokútja során is a „mennyben lakni”.

A SZERZŐ ELŐSZAVA
A MAGYAR KIADÁSHOZ
TARTALOMJEGYZÉK

Az akarat csak azt tudja keresni, amit az értelem valamiképpen fölfog; minél jobban ismeri vágyakozásának tárgyát, annál jobban epedezik, annál inkább szeret. Ezért elengedhetetlen a mennyországra vonatkozó katolikus tanításról elmélkednünk, ha a keresztény reménység  által gyarapodni akarunk a mennyország utáni vágyakozásunkban és a keresztény szeretet által a mennyország Istene iránti szeretetünkben. Amint az Apostol maga összefoglalja: „Az odafönn valókról elmélkedjetek, ne a földiekről!” (Kol 3,2) (…)

 

Az Egyháznak és az ő tanítóinak bölcsességétől vezérelve a mennyországot választottam e könyv tárgyául. A cél az Egyház mennyországra vonatkozó szent tanításának megértése, míg az eszköz az elmélkedés és magyarázat a mennyország egy szent ábrázolásának teológiai tartalmáról: a Szent Szűz megkoronázásának oltárképéről, melyet Enguerrand Quarton festett 1453-ban Villeneuve-lès-Avignon  karthauzi  kolostorának  megrendelésére. Ez a műalkotás olyan, mint az egész Hitvallás ikonja. Keretbe foglalja az összes dogmát: a Szentháromságról, a teremtés művéről, Mózes meghívásáról, a megtestesülésről, a Fiúisten keresztre feszítéséről és  föltámadásáról, a Boldogságos  Szűzanyáról, az Egyházról, a pápaság intézményéről, a szentmiseáldozatról, a mennyországról, a pokolról és a tisztítótűzről.”

bottom of page