top of page

A misztikus teológia meghatározása

"A negatív módon elért elfátyolozott szemlélődést (contemplación negativa y oscura) Szent Dénes misztikus teológiának nevezi, melyet a következőképpen ír körül: az elme képességei kizárásának alkalmazása Isten megismerésének az egyik legmagasabb rendű módja; Isten titkos és rejtett módon való felfogása (noticia secreta y occulta); misztikus vagyis elzárt és rejtett (clausa ú occulta); és teológia, vagyis Isten megismerése; a misztikus teológia tehát nem más, mint Isten feltétlen és titkos módon való felfogása (noticia escondida y secreta).


Szent Bonaventura és más szerzők szerint a misztikus teológia által szerzett tapasztalás elleplezettségének foka alapján az értelem nem vesz részt ezen ismeret megszerzésében, hanem az akarat az, amely tapasztalja és megízleli Isten létét, majd az akarat ezen tapasztalata viszi alá az értelem számára a megismerés világosságát. Mindezt azon okból képes megtenni, hogy az akaratban végbemenő, az Istennel való egyesülésben élvezett ízlelést és szerelmi átélést az értelem semminemű működése nem kíséri, és amelyet úgy határoznak meg, mint Isten rejtett, tapasztalati úton való és rejtett felismerését (la noticia oculta y experimental y oculta de Dios), vagyis mint misztikus teológiát.

Ellenkezőképpen gondolkodnak minderről a filozófusok és skolasztikus teológusok. Több érv mellett úgy mondják, a misztikus teológia az értelem saját tevékenysége: majdhogynem minden esetben, ha a misztikus teológiát említik, szemlélődésnek, látásnak (visión), intuíciónak, vagy a lélek Istennel folytatott benső párbeszédének nevezik azt, ami mind az értelem tevékenységének felel meg, a megismerés mindezen formáit az akaratba utalni pedig esztelenség volna; mivel az nem a szellemi megismerőtehetséghez (potencia cognoscitiva), hanem a törekvőképességhez (potencia apetitiva) kapcsolódik. Egyes szemlélődők esetében tisztán láthatjuk, hogy amint Isten nevét vagy hasonló szót ejtenek ki előttük, szinte egyetlen pillanat alatt az Isten által felgyújtott szerelmes érzésükhöz (afición) emelkednek, ahol az értelem bárminemű közbeavatkozása nélkül édességes békét és elpihenést nyernek, mivel itt az értelem működése elsősorban az egyszerű felfogóképességben (simple inteligencia) rejlik. Tekintetüket minden párbeszéd és sajátságos megismerés nélkül, egyetlen pillanat alatt szegezik Istenre, mely több mint a lelkükben Őróla hordozott szokásos kép. Ugyanez történik az alvó emberrel is, mert az isteni értelemmel azonosul anélkül, hogy Őhozzá ragadtatván elsőként saját értelme munkálkodott volna. Misztikus teológiának tehát a szemlélődés ezen módját nevezik.

bottom of page