top of page

Az értelem megtisztításának fokozatairól

"Először is a test azon megnyilvánulásait (presencia) kell elengednünk, melyeket a külsőleges érzékek révén fogunk fel abban az esetben is, ha természetfeletti módon nyilvánulnak meg, legyen az fényesség, valamely szent, hallott szó, muzsika vagy varázsos illat. Mindezeket távoztatni igyekeznünk kell, mivel számos esetben a gonosz szellemtől származnak; s még ha jók és Istentől valók is, a szellem benső lényegét (sustancial del espíritu) tekintve csekély gyümölcsöt hoznak, és jó néhány esetben káros hatással rendelkeznek, rejtett gőgnek szolgáltatva ürügyet, mely a lelket visszafogja mindezekben, s a szellem a láthatatlanba, melyben a tökéletes tisztaságú szemlélődés megvalósul, fel nem emelkedhet.A második dolog, melyet magunkban ki kell üresítenünk, a képzelőerő áthasonító működése és annak cselekedetei, amennyiben értelmi cselekedetek (actos del entendimiento) követik azokat, amelyek során azon testi képzet jön létre, melyben felfogásunk zajlik. Ezen áthasonításokat abból az okból szükséges lemeztelenítenünk, hogy mivel Isten tiszta szellem (puro espíritu), s földi életünkben az Istenhez legmagasabb fokon mérhető tiszta szellemi szemlélődésre kell törekednünk, nyilvánvaló, hogy ezen képek, melyek a képzelőerőt eszközül használva alakítják a lelket, nem lehetnek az isteni szemlélődés kellékei.


Mely dolgokat a képzelőerő természetes áthasonító működéséről mondottunk, épp úgy áll a természetfelettiekre is, melyeket azonos módon szükséges megítélnünk, mint a testi képzeteket (visiones corporales) az érzékek egyéb ízes tapasztalataival együttvéve. Még ha Isten e látomásképeket (visiones imaginarias) rendszerint magas lelki színvonalon álló személyek részére nyújtja is, üdvösebb dolog őket nem áhítani, mert magukban veszedelmet hordoznak, s az élő hiten alapuló tiszta szemlélődést nem szolgálják, s még kevésbé a lélek Istennel való egyesülését."bottom of page