top of page

A tökéletes egységről

"(...) a keresztény hit nem elégszik meg Isten puszta megismerésével, amint azt korunkban egynémely hitehagyó véli, hanem az ember számára a hit világosságát és tetteit (obras) rendeli, mert ezek nélkül a hit halott, s legfőképpen minden tettek legmagasabbikát, melyet más teremtmény el nem érhet, vagyis a lélek Istennel való tökéletes egységét és Őbenne való átalakulását. Az ember erre teremtetett, elsőrendű célja ez, minden Isten által nyújtott természetes és természetfeletti eszköz e célból rendeltetett, amennyiben valóban ezt kívánjuk és óhajtjuk, s egyesülésen nem mást értünk, mint két dolog eggyé tételét, ahol pedig a léleknek és Istennek kell egységgé, ugyanazon dologgá válnia. Midőn különböző dolgokat eggyé akarunk forrasztani, egyiküknek el kell múlnia: amint a borba egy csepp vizet öntenek, átformálódván a borral azonossá válik, miközben megszűnik víznek lenni. Ugyanilyképpen történik a tűz esetében, amint a tűzifa, mielőtt tűzzé lenne, más, mint a tűz, de átváltozásában vele azonossá válik, s nem tűzifa többé, mivel a tűzzel eggyé lett, azzá alakult.


Mielőtt a lélek Istennel egyesülne, más, mint Isten, amint Isten is más, mint a lélek. Ám amint az egységet keressük, egyiküknek el kell múlnia, a másikba alakulni. Nyilvánvalóan Isten az, aki változatlan és végesség nélküli, ezért nem Ő költözik (mudar) a lélekbe, hanem a lélek Őbelé. E szándékkal mondotta Szent Ágoston, amint a mi Urunk így szól: hogy véghezvidd eme egyesülést, nem nekem kell beléd költöznöm, hanem neked belém. Ennél fogva a lélek az, akinek magát el kell hagynia (perder el ser), ám nem a természetében rejlő létét (ser natural), mert a lélek benső lényege (sustancia del alma) nem vész el, s az egyesülésben nem két lényeg válik eggyé, hanem két akarat; ezért a létezés, melynek el kell enyésznie, értelmi lét (racional); de az értelem (razón) és az akarat nem létüket tekintve szűnnek meg, hanem e képességek sajátos és teremtett működései (operaciones criadas y proprias) üresednek ki és semmisülnek meg, ruhájuk pedig a három isteni erény lesz, melyek az isteni egyesülés eszközei."bottom of page