top of page
A cselekvő életről

MARCO PALLIS, BRIAN KEEBLE, ANANDA K. COOMARASWAMY:

A CSELEKVŐ ÉLETRŐL

 

Fordította: Umenhoffer István, Laki Zoltán

Kiadó: Sursum kiadó, Gödöllő, 2017

Oldalszám: 60 oldal

Kötés típusa: ragasztott, karton

ISBN: 978-963-12-8956-5

Ár: 1500 Ft

 

A kötet három tanulmánya (Marco Pallis: A cselekvő életről, Brian Keeble: A munka és a szent, Ananda K. Coomaraswamy: Quod factum est in ipso vita erat) a cselekvő élet lényegi mibenlétét, tradicionális normáit, illetve a szellemi úton, az Isten felé irányuló törekvésben betöltött szerepét vizsgálja, különböző oldalról és szempontok szerint.

Mi is voltaképpen a cselekvés? Milyen helyet foglal el az emberi léttagozatok hierarchiájában? Mit érhetünk el általa, és mit nem? Milyen módon kell megélnünk és gyakorolnunk ahhoz, hogy „elnyerje jutalmát”? Többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ a három neves angolszász szerző, kitérve egyúttal számos olyan alapvető és gyakorlati jelentőséggel bíró kérdés- és problémakörre is, mint a kontemplatív, a cselekvő és az élvező élet tradicionális megkülönböztetése, vagy a cselekvés természetével és szerepével kapcsolatos modern felfogás tévedései.

TARTALOMJEGYZÉK

„Jelen esszé címét és témáját nem azért választottuk, mert a cselekvés tekintendő az élőlények életében a legfontosabb tényezőnek, vagy mert egybeesik lehetőségeik teljességével, hanem egyszerűen azért, mert sokunk számára jelen pillanatban ez a realizáció legfőbb eszköze. Nagymértékben elköteleződtünk a cselekvő élet mellett, legalábbis szándékunk szerint, s ebből  következően  közvetlen és praktikus jelentőséggel bír, hogy feltárjunk valamit a természetéből, tájékozódjunk ama feltételek felől, amelyek irányítják, és ami talán mindennél fontosabb, hogy felismerjük korlátait, ily módon, miközben a lehető legnagyobb mértékben javunkra fordítjuk a cselekvő életet, egyidejűleg megmeneküljünk egy általános tévedéstől, mely abban áll, hogy olyan előnyöket is várunk tőle, amelyek kívül esnek keretein.”

bottom of page