top of page

A hét igéről - Bevezető tanulmány (Alácsi Ervin János)

Tisztelt olvasóink!

A mai naptól elérhető honlapunkon (a kiadvány aloldalán) Alácsi Ervin János bevezető tanulmánya Bellarmin Szent Róbert A hét igéről, melyet Krisztus a kereszten kimondott című könyvéhez.

Részletek:

„A magát fölvilágosultként ünneplő modern kereszténység ma már talán feszengve olvassa a messiási kínszenvedés által ihletett gondolatokat, mert egy jellegzetesen »középkori«, borúlátó, búskomor, vészterhes lelkiséget vél benne fölfedezni, melynek középpontjában csupa olyan »egészségtelen«, »pszichésen megterhelő« fogalom áll, mint a bűn és bűnhődés, szenvedés és engesztelés, üdvösség és kárhozat. Valójában azonban éppen ezek az alapigazságok alkotják a megváltás misztériumának lényegét, melyek nélkül kiüresedik az Emberfia halálig tartó engedelmessége, a Kálvária nagyszerű ál­dozata, hiszen nem vezet a húsvét dicsőséges föltámadásához és a teremtő Lélek pünkösdi kiáradásához út, csak a nagypénteki passió szükségszerű eseményein keresztül.”

Comentarios


bottom of page